„Gdzie Chów tam Łów ” taki był tytuł wystawy Przyrodniczo Łowieckiej, którą można było zwiedzać od 26 lutego do 10 marca br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Tarnowcu. Organizatorami wystawy byli Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu, Polski Związek Łowiecki Koło Łowieckie Jarząbek Jasło Okręg Krośnieński oraz Brać Myśliwska z Gminy Tarnowiec. Wystawa spotkała się z szerokim zainteresowaniem, zwiedziło ją około 2 tysięcy osób. Przestrzeń wystawy była ograniczona i nie pomieściła wszystkich eksponatów, czego najbardziej żałują organizatorzy. Wystawa przyciągnęła wielu znakomitych gości, którzy chętnie fotografowali i dyskutowali o zbiorach kolekcjonerskich i trofeach łowieckich. Najliczniej uczestniczyli w niej uczniowie szkół różnego typu, którzy mogli zapoznać się z ciekawą ścieżką dydaktyczną, przygotowaną przez Stanisława Mazura, przedstawiającą ciekawostki z zakresu edukacji leśnej i ekologicznej: były to tablice poświęcone przyrodzie polskiej, upowszechnienie wiedzy o środowisku leśnym, rozwinięcie świadomości społecznej w zakresie odpowiedzialnego korzystania z dóbr leśnych. Edukacja ta jest czymś więcej niż nauką o przyrodzie czy o jej ochronie, jest w pewnym sensie nośnikiem wiedzy o świecie i działalności człowieka, obejmującej teraźniejszość i przyszłość naszej planety. Na wystawie znajdziemy fragmenty bogatej kolekcji spreparowanej drobnej zwierzyny (np. zając, lis) i grubej (np. łoś, jeleń), chronionej (np. wilk, ryś, niedźwiedź), ptaków, zabytkową broń myśliwską, rogi grające i sygnałówki, zbiory numizmatyczne, medalierskie, filatelistyczne, starodruki, książki o tematyce łowieckiej i wiele innych ciekawostek myśliwskich. Różnorodność i jakość tych eksponatów świadczy o wartości tego obszaru kultury.

Wernisaż prowadził Stefan Sochacki będący zarazem komisarzem wystawy - powitał zaproszonych gości: przy dźwiękach sygnalistów z terenu O.R.Ł. w Krośnie pod tytułem „Powitanie”, Tadeusz Śmietana - Przewodniczący Rady Gminy dokonał oficjalnego otwarcia wystawy.

Następnie Kazimierz Kozicki przedstawił referat omawiający historię łowiectwa i Koła „Jarząbek” w Jaśle. Franciszek Maresz prezes O.R.Ł, podziękował za zroszenie w imieniu O.R.Ł. w Krośnie przypominając, że ta impreza jest świętem myśliwych, leśników i przyrodników oraz formą popularyzacji codziennej pracy ludzi lasu na rzecz ochrony środowiska. W dalszej części uroczystości prezes okręgowej rady uhonorował medalem „Zasłużony dla Łowiectwa Krośnieńskiego Okręgu PZŁ" Stefana Sochackiego. W trakcie wernisażu można było degustować potrawy z dziczyzny przygotowane według własnych receptur, opartych na staropolskich przepisach przez Henryka Koernera oraz wyroby Zakładów Mięsnych z Nowego Żmigrodu, Wrocanki i Dobrucowej. Autorami aranżacji całości ekspozycji byli: Bartłomiej Smyka, Andrzej Pętlak, bracia Jakub, Jan, Bartłomiej Wójcikowie, Piotr Urbanik - mieszkańcy Tarnowca oraz Koło Gospodyń Wiejskich z Tarnowca, które przygotowało tradycyjny, myśliwski bigos.

Serdeczne podziękowania dla sponsorów:

Kazimierz Kozicki

WIET-POL P.P.H.U Piotr Wietecha

Banks Spółdzielczy w Bieczu O/w Tarnowcu

Zakład Usług Tartacznych „Drewzim” Zimna Woda


Specjalne podziękowania dla KGW w Tarnowcu oraz wszystkich, którzy przyczynili się do powstania wystawy.

DSC05432.JPGDSC05178.JPGDSC05314.JPGDSC05318.JPGDSC05399.JPGDSC05229.JPGDSC05103.JPGDSC05401.JPGDSC05394.JPGDSC05095.JPGDSC05127.JPGDSC05263.JPGDSC05102.JPGDSC05156.JPGDSC05171.JPGDSC05093.JPGDSC05434.JPGDSC05169.JPGDSC05224.JPGDSC05196.JPGDSC05426.JPGDSC05194.JPGDSC05219.JPGDSC05421.JPGDSC05410.JPGDSC05158.JPGDSC05425.JPGDSC05412.JPGDSC05415.JPGDSC05275.JPGDSC05206.JPGDSC05406.JPGDSC05160.JPGDSC05337.JPGDSC05350.JPGDSC05094.JPGDSC05435.JPGDSC05112.JPGDSC05303.JPGDSC05125.JPGDSC05349.JPGDSC05111.JPGDSC05343.JPGDSC05433.JPGDSC05403.JPGDSC05328.JPGDSC05091.JPGDSC05322.JPGDSC05298.JPGDSC05397.JPGDSC05353.JPGDSC05291.JPGDSC05359.JPGDSC05331.JPGDSC05157.JPGDSC05155.JPGDSC05294.JPGDSC05362.JPGDSC05345.JPGDSC05321.JPGDSC05179.JPGDSC05413.JPGDSC05352.JPGDSC05226.JPGDSC05250.JPGDSC05396.JPGDSC05409.JPGDSC05327.JPGDSC05429.JPG