Regulamin Konkursu Plastycznego "Anioł XXI wieku w rzeźbie lub płaskorzeźbie”:

Organizator:

Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu

Cel Konkursu:

- kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia,

- rozbudzenie zamiłowań plastycznych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,

- kształtowanie wyobraźni,

Uczestnicy:

Dzieci, młodzież oraz dorośli z Gminy Tarnowiec

Warunki Uczestnictwa:

1. Uczestnicy konkursu wykonują prace przestrzenne lub płaskie w materiałach takich jak: drewno, glina, gips, masa solna, masa papierowa, itp.

2. Uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną samodzielnie wykonaną prace,

3. Do każdej pracy należy dołączyć kartkę z następującymi informacjami:

- imię i nazwisko,

- klasa/wiek,

- adres,

- telefon kontaktowy,

Ocena pracy:

prace oceniane będą w 4 kategoriach wiekowych:

- I kategoria - uczniowie klas I-III,

- II kategoria - uczniowie klas IV-VI,

- III kategoria - uczniowie gimnazjum,

- IV kategoria - uczniowie szkół średnich oraz dorośli,

Komisja oceni prace według następujących kryteriów:

- estetyka pracy i staranność wykonania,

- inwencja twórcza,

- ogólny wyraz artystyczny - samodzielność w pracy,

Prace należy składać  w świetlicy GOK (nad Biblioteką Publiczną w Tarnowcu) do 15.12.2011r.

Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi 18 grudnia 2011r. podczas Kiermaszu Bożonarodzeniowego.