Koło Gospodyń Wiejskich w Tarnowcu powstało jeszcze przed II wojną światową. Przewodniczącą była Maria Kolb, żona inżyniera z kopalni w Dobrucowej. Później funkcję przewodniczącej przejęła kierowniczka Szkoły Maria Dobrowolska. Koło organizowało kolonie, sezonowe dziecińce oraz kursy gotowania i pieczenia, a także kursy kroju i szycia. Po wojnie wybrano nową przewodniczącą Matyldę Kurasiewicz, następnie Bronisławę Lesiak, Katarzynę Piotrowską, Franciszkę Karaś, Matyldę Szerląg, Marię Rozparę,  w 2002r. Aleksandrę Ginalską, a w 2010r. Annę Pętlak. Podobnie jak wcześniej przeprowadzane były kursy kroju i szycia, haftowania, tkania oraz kursy gotowania i pieczenia. KGW organizowało składkowe bale sylwestrowe i zabawy karnawałowe. Każdego roku członkinie KGW plotły wieniec dożynkowy z zabranych plonów. 15 VIII ubrane w stroje ludowe szły do kościoła poświęcić zebrane plony.  

W 2002r. nowe koło liczyło 11, a obecnie 21 kobiet. Członkinie organizują zabawy andrzejkowe, bale sylwestrowe, zabawy składkowe, włączają się do imprez organizowanych przez OSP, Sołectwo i Gminę oraz uczestniczą w uroczystościach kościelnych. Spotykają się w każdy pierwszy wtorek miesiąca. Wszystkie chętne panie zapraszają do współpracy.

Ważniejsze uroczystości z udziałem KGW w Tarnowcu w ostatnich latach:

 • II 2007 – Wystawa „Czasy i ludzie”
 • X 2007 – 140-lecie KGW
 • VIII 2008 – Dożynki Powiatowe w Umieszczu
 • III 2009 – Dzień Kobiet
 • IX 2009 – Gminny Festiwal Pierogów
 • XII 2009 – Kiermasz Bożonarodzeniowy
 • VII 2010 – Festiwal Smaków Regionalnych, Bitwa pod Grunwaldem
 • XII 2010 – Kiermasz Bożonarodzeniowy
 • II 2011 – Spotkanie Seniorów

Skład Zarządu KGW w Tarnowcu:

 1. Przewodnicząca – Anna Pętlak
 2. Zastępca przew. – Barbara Gądek
 3. Sekretarz – Maria Radoń
 4. Skarbnik – Krystyna Żygłowicz