Pomiędzy ciszą a milczeniem – premiera

W piątek 11 lutego 2011 r, ukaże się premierowe wydanie tomiku wierszy „Pomiędzy ciszą a milczeniem”. Wydanie zostało sfinansowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu.

Autorem książki jest Albert Kociuba, młody poeta mieszkający w Tarnowcu, który zafascynowany poezją, marzył o zaprezentowaniu swojej twórczości większej grupie odbiorców.

Tomik nie jest jego debiutancką publikacją, gdyż wcześniej autor zamieszczał swe wiersze w: Tarnobrzeskim kwartalniku kulturalnym Afisz, antologii pokonkursowej Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „Euterpe na Wichrowym Wzgórzu” oraz Antologii XV edycji Konkursu Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży Nieoczywiste myśli.

Posłowie do tomiku napisał pochodzący z Tarnowca poeta i krytyk literacki, Grzegorz Kociuba.

(...) Ilekroć czytam debiuty poetyckie autorów / autorek młodych i bardzo młodych, zwykle towarzyszą mi dwa uczucia: ciekawość i zazdrość. Pierwsza wypływa z chęci dowiedzenia się, jak ten czy ta doświadcza siebie, świata, życia. Co z tego kłębowiska uczuć, przeżyć, przeczuć, myśli osadza się w wierszach, i czy ten ogląd, dokonywany wrażliwym, krytycznym, ale też często naiwnym okiem, otwiera jakieś wymiary bycia, na które, z takich czy innych powodów, nie zwracałem uwagi. Z kolei zazdrość bierze się pewnie z stąd, że też bym czasem chciał jak on czy ona: na żywioł, po omacku, ufając tylko własnemu intensywnemu przeżyciu, z taką powagą i determinacją jakby każdy zapisywany wers wędrował po ostrzu noża, rozstrzygał o być albo nie być tej czy tego.

Książka Pomiędzy ciszą a milczeniem została wydana przez Tarnobrzeskie Wydawnictwo Neiko, Opracowanie graficzne GOK Tarnowiec, zainteresowanych nabyciem tomiku zapraszamy na stronę internetową autora .

Image

Image