Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu ogłasza przetarg na Kompleksową termomodernizację Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu.


Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu informuje oferentów biorących udział w przetargu na kompleksową termomodernizację Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu o możliwości wglądu w złożone oferty, w dniu 10.09.2013 w godzinach 10:00 - 15:00 w sekretariacie Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu.

{phocadownload view=file|id=94|target=s}

{phocadownload view=file|id=95|target=s}

{phocadownload view=file|id=96|target=s}

{phocadownload view=file|id=97|target=s}

{phocadownload view=file|id=98|target=s}

{phocadownload view=file|id=99|target=s}

{phocadownload view=file|id=102|target=s}

 

Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu informuje oferentów biorących udział w przetargu na kompleksową termomodernizację Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu o możliwości wglądu w złożone oferty, w dniu 10.09.2013 w godzinach 10:00 - 15:00 w sekretariacie Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu.