Rozporządzenie Wojewody Podkarpackiego w sprawie: ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa podkarpackiego.

Wójt Gminy Tarnowiec ogłasza nabór na rachmistrzów spisowych w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2011.

Zapraszamy na pokaz Pierwsza Pomoc w Nagłych Wypadkach oraz szkolenie Dostosowanie Produkcji Zwierzęcej do Zmieniających się Przepisów i Wymagań.

Burmistrz Gminy Jedlicze zawiadamia strony postępowania o wydaniu postanowień w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa mostu na rzece Jasiołce w miejscowości Jedlicze – dzielnica Męcinka wraz z budową dojazdów…”

Informacja o uruchomieniu II naboru wniosków z działania 126 „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych" oraz kontynuacji naboru wniosków z działania 311 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej".

Na pierwszej sesji Rady Gminy Tarnowiec, która odbyła się 1 grudnia 2010r., radni wybrali ze swego grona przewodniczącego oraz dwóch zastępców.

15 listopada ruszyła kolejna edycja programu Wspierania Aktywności Lokalnej „Razem Możemy Więcej”, w którym o dotacje na realizację lokalnych inicjatyw społeczno - kulturalnych mogą ubiegać się m.in. rady sołeckie, koła gospodyń wiejskich oraz organizacje pozarządowe. Wnioski można składać do 15 stycznia 2011 r.

W okolicy Tarnowca znaleziono psa rasy pekińczyk, o długiej, jasnej sierści. Właściciela proszę o pilny kontakt.

Wiodący producent osprzętu elektrotechnicznego, narzędzi i urządzeń do prac elektrycznych firma "ERKO" poszukuje kandydatów na stanowiska: automatyk - informatyk, konstruktor, stażysta technolog.

W dniu 22 października w godzinach od 17 do 18 zostanie przeprowadzona głośna próba syren alarmowych na terenie powiatu jasielskiego w ramach wojewódzkiego testowania systemu wykrywania i alarmowania.