Rolnicy, którzy założyli plantacje wieloletnich roślin energetycznych mogli w ubiegłym roku starać się w Agencji Rynku Rolnego o zwrot części zryczałtowanych kosztów poniesionych z tytułu ich założenia.

20 lutego Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłosił nabór do Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2009. Nabór wniosków potrwa do 23 marca br.

Wójt Gminy Tarnowiec oraz Towarzystwo Altum zapraszają organizacje pozarządowe do udziału w bezpłatnym szkoleniu.

Plan Szkoleń realizowanch przez Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle w 2009 roku

Urząd Gminy Tarnowiec informuje, iż w związku z planowaną pomocą przy odbiorze i utylizacji odpadów azbest (od osób fizycznych) prosi sie mieszkańców Gminy tarnowiec o zgłaszanie u sołtysa wsi o posiadanie eternitu.

Apel do strażaków ochotników o zwrócenie szczególnej uwagi ns los osób samotnych potrzebujących wsparcia w okresie silnych mrozów

Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na na „Budowie parku elektrowni wiatrowych „Świerchowa” zlokalizowanych na terenach gmin Tarnowiec, Nowy Żmigród i Osiek Jasielski”.

Rozporządzenie porządkowe Wojewody Podkarpackiego Nr 47/08 z dnia 8 grudnia 2008 r. w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa podkarpackiego.

ImageUprzejmie informujemy, że w dniu 17 listopada 2008r. (poniedziałek) o godzinie 1400, w świetlicy Urzędu Gminy odbędzie się Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy, zwołana na wniosek Wójta Gminy Tarnowiec.

ImageUprzejmie informujemy, że w dniu 17 listopada 2008r. (poniedziałek) o godzinie 1400, w świetlicy Urzędu Gminy odbędzie się Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy, zwołana na wniosek Wójta Gminy Tarnowiec.