W związku z publikacjami w mediach o pojawianiu się niedźwiedzi i wilków w osiedlach ludzkich, głównie w południowej części województwa podkarpackiego w poszukiwaniu pożywienia, prosimy mieszkańców o zabezpieczenie miejsc przetrzymywania zwierząt gospodarskich i domowych oraz o zabezpieczenie miejsc składania odpadów komunalnych

Gminne Przedszkole w Tarnowcu ogłasza nabór dzieci do przedszkola na rok szkolny 2021/2022. Wypełniony wniosek wraz z obowiązkowymi załącznikami należy złożyć w terminie od 16 lutego 2021 r. do 23 lutego 2021 r.

Rekrutacja do przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tarnowiec na rok szkolny 2021/2022

Ogłoszenie otwartego konkurs wniosków na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Tarnowiec w 2021 roku.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Tarnowiec w 2021 roku.

Do Urzędu Gminy w Tarnowcu dotarły niepokojące informacje dotyczące niewłaściwego przetrzymywania psów.

Punkt porad psychologicznych

Gmina Tarnowiec zaprasza do bezpłatnego punktu psychologicznego

11 kwietnia 2021 r. nowy termin przedterminowych wyborów Wójta Gminy Tarnowiec.

 

Komunikat PWINB do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT i w terminie od 1 lutego 2021 r. do 1 marca 2021 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta.