Urząd Gminy Tarnowiec informuje, że  z powodu remontu w dniach 27.07-29.07.2022 r. Kasa Urzędu Gminy w Tarnowcu będzie nieczynna.

Zarządzenie Nr 65/2022 Wójta Gminy Tarnowiec z dnia 13 lipca 2022r. w sprawie: zasad zwrotu kosztów dowożenia do przedszkoli, szkół i placówek, wychowanków i uczniów niepełnosprawnych, objętych wychowaniem przedszkolnym, obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki, gdy dowóz zapewniany jest przez rodziców lub opiekunów prawnych

Od dnia 11 lipca 2022 r. do 20 lipca 2022 r.  Punkt Informacyjno-Konsultacyjny programu "Czyste Powietrze" czynny jedynie pod numerem telefonu: 516 906 936 od godziny 15:00 do godziny 19:00.

UWAGA! Zmiana lokalizacji GOPS

Informujemy że, od dnia 8 lipca 2022 r. z powodu remontu zmienia się tymczasowo lokalizacja siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowcu. Nowa siedziba GOPS mieścić się będzie w budynku Domu Ludowego w Umieszczu. Zmiana lokalizacji obowiązywać będzie do odwołania.

KOMUNIKAT!

Wójt Gminy Tarnowiec zwraca się z uprzejmą prośbą do mieszkańców o racjonalne korzystanie z wody. W związku z niskim poziomem wód gruntowych spowodowanym brakiem opadów atmosferycznych oraz dużym prawdopodobieństwem wystąpienia zjawiska suszy zabrania się pobierania wody z ujęć wodociągowych do napełniania basenów oraz podlewania ogródków przydomowych, tuneli foliowych i terenów zielonych.

Wstrzymanie przyjmowania odpadów do PSZOK

Gmina Tarnowiec informuje, że odbiór odpadów w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Tarnowcu zostaje wstrzymany do 10 czerwca 2022 r.

Informujemy, że Punkt porad prawnych będzie nie czynny w dniach: 07.06.2022 r. i 14.06.2022 r.

Informujemy, że dzień 17 czerwca 2022 r. (tj. piątek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Tarnowcu.

Od dnia 18 maja 2022 r. do 25 maja 2022 r.  Punkt Informacyjno-Konsultacyjny programu "Czyste Powietrze" czynny jedynie pod numerem telefonu: 516 906 936 od godziny 15:00 do godziny 19:00.

Gmina Tarnowiec informuje, że w związku z przekazaniem i zabezpieczeniem placu budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zgodnie z §1 ust. 5 Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, wstrzymuje przyjmowanie odpadów do PSZOK od dnia 20.05.2022r. do 03.06.2022r. Za utrudnienia przepraszamy.