Informacja dla mieszkańców powiatu jasielskiego

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Jaśle informuje, że prowadzona będzie akcja dezynfekcji gospodarstw (utrzymujących zwierzęta gospodarskie), przez które przeszła fala powodziowa.

W celu przeprowadzenia skutecznych działań dezynfekcyjnych koniecznym jest przygotowanie przez właścicieli gospodarstw pomieszczeń poprzez usuniecie błota i szlamu naniesionego przez wodę oraz zmycie czystą wodą.


Akcja będzie prowadzona w następujący sposób:

a) wg kolejności zgłoszeń rolników (pozyskiwanych codziennie z urzędów gmin lub bezpośrednio zgłoszonych do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Jaśle);

b) w gospodarstwach, w których były upadki zwierząt (koni, bydła, trzody chlewnej, owiec i kóz) dezynfekcję przeprowadza Inspekcja Weterynaryjna;

c) w pozostałych gospodarstwach utrzymujących zwierzęta domowe, (drób, psy, koty, króliki) dezynfekcję dokonają sami właściciele tych gospodarstw po uprzednim zaopatrzeniu się w odpowiednie środki dezynfekcyjne.  Powyższe środki wraz z instrukcją użycia można odebrać w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Jaśle ul. Floriańska 92, Tel. 13 4464321.

Informuje się, że w sprawie zbiórki padliny należy kontaktować się z Urzędami Gmin.