Gmina Tarnowiec informuje, że w związku z przekazaniem i zabezpieczeniem placu budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zgodnie z §1 ust. 5 Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, wstrzymuje przyjmowanie odpadów do PSZOK od dnia 20.05.2022r. do 03.06.2022r. Za utrudnienia przepraszamy.