Uprzejmie informuję, że w dniu 17 listopada 2008r. (poniedziałek) o godzinie 1400, w świetlicy Urzędu Gminy odbędzie się Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy, zwołana na wniosek Wójta Gminy Tarnowiec.

Porządek obrad sesji:

 1. 1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. 5. Omówienie przystąpienia do partnerstwa w realizacji zadania p.n. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1850 Jasło- Zręcin, w miejscowościach Glinik Polski i Łajsce.
 6. 6. Podjęcie uchwał w sprawie :
  1. a) udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Jasielskiego,
  2. b) udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Jasielskiego,
  3. c) przystąpienia do zadania p.n. ''Remont nawierzchni drogi gminnej Nr 1937001 Gliniczek – Roztoki w km 0+000-1+395''.
  4. d) zmiany uchwały Nr XVII/117/08 Rady Gminy w Tarnowcu z dnia 21 kwietnia 2008r.
 7. 7. Wolne wnioski i zapytania.
 8. 8. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy.

 

Tarnowiec, 2008-11-14

Przewodniczący
Rady Gminy
                      
Tadeusz Śmietana