Na podstawie umowy dotacji nr 6838/2021/OZ/R/DA z dnia 11.08.2021 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Gmina Tarnowiec otrzymała dofinansowanie na realizację zadania pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tarnowiec”.

W wyniku realizacji zadania unieszkodliwionych zostało 63,000 Mg odpadów zawierających azbest. Kwota otrzymanej dotacji obejmuje środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 4.235,29 zł i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w wysokości 1.764,71 zł.

Całkowita wartość zadania wyniosła 24.290,28zł. Pozostała kwota 18 290,28 zł została pokryta z budżetu gminy.

Wójt Gminy Tarnowiec
Wiktor Barański