5 listopada przerwa w działaniu Rejestru Dowodów Osobistych

W związku ze zmianą ustawy o dowodach osobistych z dnia 14 kwietnia 2021 r., informuje się o planowanym na dzień 5 listopada br. godz. 12:00 całkowitym zablokowaniu dostępu do Rejestru Dowodów Osobistych. Prosimy o składanie wniosków o wydanie dowodu osobistego oraz odbiór dowodów osobistych do godz. 11:30. Przywrócenie pracy w Rejestrze Dowodów Osobistych planowane jest na 8 listopada br.