Zawiadomienie o transporcie do punktu szczepień

Wójt Gminy Tarnowiec informuje, że na terenie Gminy Tarnowiec funkcjonują trzy punkty szczepień przeciwko wirusowi SARS CoV2, tj:

  1. NZOZ "AD-MED" w Tarnowcu,
  2. NZOZ "AD-MED" w Łajscach
  3. Indywidualna Praktyka Lekarza Rodzinnego Urban Fryderyk w Roztokach

W związku z powyższym Gmina Tarnowiec będzie organizować transport do punktów szczepień dla osób:

  • niepełnosprawnych, tj. posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio pierwsza grupę z w/w schorzeniami.
  • mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca punktu szczepień.

Zgłoszenia przyjmowane będą od dnia 15 stycznia telefonicznie w godzinach pracy ww. punktów szczepień oraz u koordynatora szczepień pod numerem telefonu 503 948 340 w godzinach od 8.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku.