W związku ze zmianą Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarnowiec, likwidacji ulegają punkty zbierania odpadów w pojemnikach typu IGLOO.

Uprzejmie prosi się mieszkańców o nie pozostawianie odpadów komunalnych w dotychczasowych miejscach zbiórki odpadów.

Wytwarzane odpady komunalne należy gromadzić w workach, które są odbierane przez Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu, zgodnie z harmonogramem.

Wójt Gminy Tarnowiec