Ogloszenie trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż drzew

Wójt Gminy Tarnowiec ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż na pniu drzew rosnących na działce nr 386/3 zlokalizowanej w miejscowości Tarnowiec w ilości 3 sztuk -zgodnie z załączonym wykazem. Łączna miąższość całkowita to 34,58 m3, cena wywoławcza wynosi 3 000,00 zł do której zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 8 %.

Przetarg odbędzie się na świetlicy w Urzędzie Gminy Tarnowiec w dniu 24 stycznia 2020 r. o godzinie 9:00.

{phocadownload view=file|id=792|target=s}

{phocadownload view=file|id=802|target=s}