Komunikat
Wojewody Podkarpackiego

w sprawie uruchomienia programu zwalczania choroby Aujeszkyego u świń.

Informuję, że z dniem 18 kwietnia 2008 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów wprowadzające w kraju program zwalczania choroby Aujeszkyego u świń -zakaźnej wirusowej choroby występującej u zwierząt.

Podstawowymi celami programu są - uwolnienie wszystkich stad świń od choroby, swobodny obrót zwierzętami, w tym handel z krajami urzędowo wolnymi oraz rozwój sektora rolnego gospodarki.

Program jest skierowany do społeczności rolniczej, w szczególności posiadaczy i hodowców trzody chlewnej. Badaniami próbek krwi objęte będą wszystkie stada utrzymujące więcej niż jedno zwierzę i zarejestrowane w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Inspekcja Weterynaryjna województwa podkarpackiego planuje rozpoczęcie badań w naszym regionie w miesiącu czerwcu. Do tego czasu rolnicy utrzymujący więcej niż jedną świnię, którzy nie dopełnili jeszcze obowiązku rejestracji stada, powinni niezwłocznie dokonać zgłoszenia we właściwym miejscowo biurze powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wychodząc naprzeciw potrzebom społeczności wiejskiej uruchomiono szybką 1-dniową procedurę rejestracji. Stada nie zarejestrowane i nie objęte badaniami będą zablokowane dla sprzedaży z nich zwierząt do obrotu i handlu oraz do zatwierdzonych rzeźni.

Program jest w całości finansowany ze środków budżetu państwa, a za jego realizację odpowiada Inspekcja Weterynaryjna. W związku z faktem, że badania te są obowiązkowe, pod rygorem przewidzianych w prawie sankcji karnych, apeluję o udzielanie pomocy urzędowym lekarzom weterynarii, którzy trafią do Państwa gospodarstw.

 

Wojewoda Podkarpacki

Mirosław Karapyta