Wójt Gminy Tarnowiec

informuje mieszkańców miejscowości

Umieszcz i Glinik Polski

Zakład Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Jaśle od 1 października 2015 r. na okres próbny przedłuży kursy jazdy autobusów.

Jasło - Glinki Polski:

5:35, 6:40, 7:30, 11:25T, 14:25T, 15:35, 17:15

T - kurs z Glinika Polskiego do Tarnowca.

Glinik Polski - Jasło:

6:00, 7:05, 7:55, 11:50, 13:50, 16:00, 17:40.