Przebudowa drogi wewnętrznej relacji Łubno Szlacheckie – Łubno Opace – Etap I

została dofinansowana ze środków Państwowego Funduszu Celowego  - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Celem realizacji niniejszego zadania jest poprawa warunków komunikacyjnych oraz poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

W ramach realizacji zadania przebudowana została droga wewnętrzna na dz. nr ewid. 343/1, 350/3, 391/7, 343/2, 343/3, 351/2, 350/5, 353, 368/1, 364/2, 367/2, 262/2, 379/2, 377/4, 262/1, 262/6, 377/2, 378/2, 350/6, 371/2, 359/2  w m. Łubno Szlacheckie.

Wykonane zostały roboty przygotowawcze, nowa nawierzchnia, chodnik dla pieszych, odwodnienie, wzmocnienie poboczy kruszywem łamanym, oznakowanie, oświetlenie uliczne i autonomiczne oświetlenie przejścia dla pieszych.

  • Całkowity koszt realizacji zadania - 1 370 019,13 zł
  • Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 919 691,00 zł
  • Rok realizacji: 2021 i 2022