Fundusz Dróg Samorządowych

Fundusz Dróg Samorządowych

Zadanie gminne dotyczące działań w zakresie infrastruktury pn.

„Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 387/4, 385/2, 386/4, 386/3 i 390 w m. Tarnowiec”

zostało dofinansowane ze środków

Funduszu Dróg Samorządowych na lata 2019-2028

Celem realizacji niniejszego zadania jest poprawa warunków komunikacyjnych oraz poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

W ramach realizacji zadania przebudowana została droga wewnętrzna dz. nr ewid. 387/4, 385/2, 386/4, 386/3 i 390 w m. Tarnowiec. Wykonane zostały roboty przygotowawcze, nowa nawierzchnia, chodnik dla pieszych, ścieżka rowerowa, odwodnienie, oznakowanie, oświetlenie uliczne i autonomiczne oświetlenie przejść dla pieszych.

Całkowita wartość zadania: 527 935,10 zł
Kwota dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych: 299 032,00 zł

Rok przyznania dotacji: 2020

20201201_092747.jpg20201201_092556.jpg20201201_092330(0).jpg20201201_093256.jpg20201201_093104.jpg20201201_090603.jpg20201201_093140(0).jpg20201201_091742.jpg20201201_092659(0).jpg20201201_092620.jpg


AdmirorGallery 5.2.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.