WNIOSEK

o wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U.2022.572).

 

Opłata skarbowa 82 zł

Należność płatna przelewem na konto bankowe nr: 86 8627 1040 2005 7000 0169 0001

podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej(t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1000 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330)

PlikRozmiar
Pobierz plik (wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej.docx)Wniosek16 kB