Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowcu dotycząca tzw. „becikowego”

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim. Przepis wchodzi w życie od dnia 1 listopada 2009 r.