GMINNY PUNKT DORADZTWA W TARNOWCU

informuje, że trwa nabór zarówno na podstawowy jak i uzupełniający kurs chemizacyjny (szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy).

Każdy rolnik, który stosuje i wykonuje zabiegi agrotechniczne przy użyciu środków ochrony roślin jest zobowiązany do posiadania aktualnego zaświadczenia. Zaświadczenia zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi są ważne przez okres 5 lat.

Zapisy oraz wszelkie informacje można uzyskać u doradcy rolnego w Gminnym Punkcie Doradztwa w Tarnowcu (Świetlica Urzędu Gminy w poniedziałek od 8.00 do 13.00 i środę od 8.00 do 13.00) oraz pod numerem telefonu 723 977 499.

Doradca Gminny Agnieszka Kolbusz