Wójt Gminy Tarnowiec informuje, że na terenie Gminy Tarnowiec nie będzie przeprowadzana akcja odkomarzania.

Wiemy, że wielu mieszkańców nie będzie zachwyconych z tego powodu, jednak warto zaznaczyć, że nawet jeśli przeprowadzana byłaby akcja odkomarzania to tylko na terenach należących do gminy.

Nie możemy "odkomarzać" prywatnych działek, ogródków, łąk, lasów, a one stanowią 94% powierzchni całej Gminy. W związku z czym uważamy że nie wpłynie to znacząco na zmniejszenie populacji komara na naszym terenie a wręcz spowoduje niewspółmierne szkody w środowisku naturalnym.

Wójt Gminy Tarnowiec
Jan Czubik