W związku z wystąpieniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wysoce zjadliwej grypy ptaków wywoływanej wirusem grypy A podtyp H5 i 117 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 20 grudnia br. Rozporządzeniem (Poz. 2091) w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków wprowadza od dnia 28 grudnia 2016 r. na terenie całego kraju zakazy i nakazy powszechnie obowiązujące.

W szczególności należy zwrócić uwagę na zakaz wynikający z § 1 pkt. 1 lit. a) tj, organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z. udziałem żywych kur, kaczek, gęsi, indyków, przepiórek, perlić, strusi oraz innych bezgrzebieniowców, gołębi, bażantów i kuropatw oraz nakaz z § 1 pkt. 2 lit. a) tj. odosobnienie drobiu lub innych ptaków w gospodarstwie, w szczególności w zamkniętych obiektach budowlanych lub innych miejscach, w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach oraz ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami.