Uwaga rolnicy! W sierpniu w okresie od 1 do 31 można starać się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Faktury wraz z wnioskiem na olej napędowy wykorzystywany do produkcji rolnej, a kupiony w okresie od 1 lutego 2013 do 31 lipca 2013 r. należy złożyć w Urzędzie Gminy w Tarnowcu pokoju Nr 10.

Limit zwrotu podatku w 2013 r. wynosi 86 litrów na 1 ha użytków rolnych. Maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych w 2013 roku wyniesie 81.70 zł.

Pieniądze wypłacane będą w terminie od 1 do 31 października 2013 r. gotówką w kasie urzędu gminy lub przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Przy składaniu wniosku w miesiącu sierpniu obowiązują nowe druki wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej stosownie do rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Wsi z dnia 28 czerwca 2013 r. (Dz . U. poz. 789 z 9 lipca 2013 r.)
Wzór wniosku o z zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dostępny jest na stronie internetowej tutejszego urzędu, na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl), a także w tutejszym urzędzie gminy.

Wniosek o zwrot podatku wraz z załącznikami nie podlega opłacie skarbowej.

Jeżeli w danym roku producent rolny wykorzysta cały roczny limit zwrotu podatku akcyzowego na podstawie złożonego wniosku w pierwszym terminie, to zbędne jest składanie przez niego kolejnego wniosku w drugim terminie.