Rozporządzenie Wojewody Podkarpackiego Nr 27/2013, z dnia 9 maja 2013 r., w sprawie uchylenia rozporządzenia Nr 9/2012 Wojewody Podkarpackiego w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie gmin: Jedlicze i Wojaszówka w powiecie krośnieńskim oraz Tarnowiec i Jasło w powiecie jasielskim.