Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu Sp. z o. o. informuje, że w związku z brakiem opadów deszczu, prosimy mieszkańców o racjonalne korzystanie z wody. Zabrania się pobierania wody z ujęć wodociągowych do celów innych niż bytowe np. napełniania przydomowych basenów.

Informujemy, że dzień 09.06.2023 r. (tj. piątek) jest dniem wolnym od pracy w Gminnym Zakładzie Komunalnym w Tarnowcu

W dniu 19 maja br. Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu czynne będzie do godziny 14:00

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu Sp. z o. o. informuje, że odpady wielkogabarytowe, opony od samochodów osobowych i elektrosprzęt będą odbierane od mieszkańców w miesiącu czerwcu zgodnie z poniższym harmonogramem.

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu informuj, że w dniu 08.05.2023 nastąpi przerwa w dostawie wody w Umieszczu. Za utrudnienia przepraszamy.

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu Sp z o.o. informuje, że w dniu 21.04.2023 r. w godzinach od 9.30 do 14.00 nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości Dobrucowa spowodowana awarią. Za utrudnienia przepraszamy.

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że dnia 13.04.2023 r. od godziny 10.00 do 12.00 w miejscowości Roztoki i Sądkowa nastąpią chwilowe przerwy w dostawie wody spowodowane pracami związanymi z próbą łącznika sieci wodociągowej łączącej MPGK Jasło z GPGK Tarnowiec.

W związku z dużymi ubytkami wody Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zwraca się z prośbą do mieszkańców wsi Tarnowiec, Umieszcz, Sądkowa, Roztoki, Dobrucowa o zgłaszanie do Spółki wszelkich zauważonych wycieków wody, które mogą być spowodowane awarią.

Informujemy, że Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu w dniu 7 kwietnia br. (tj. Wielki Piątek) będzie czynne do godziny 12:00.

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu Sp. z o. o. informuje, że dnia 22.03.2023 r. w miejscowości Umieszcz od godziny 8.00 do czasu naprawy awarii nastąpi przerwa w dostawie wody.

Podkategorie