Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu Sp. z o. o. informuje, że odpady wielkogabarytowe, opony od samochodów osobowych i elektrosprzęt będą odbierane od mieszkańców w miesiącu czerwcu zgodnie z poniższym harmonogramem.

Odbiór odpadów obywać się będzie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, którzy uiszczają opłatę za gospodarowanie odpadami. Nie wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie, odpady należy wystawiać w miejscach, w których wystawiane są worki odpadami.

Prosimy o zabezpieczenie odpadów przed ewentualnymi opadami deszczu!

UWAGA: Nie będą odbierane opony z samochodów ciężarowych i opony rolnicze.