Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu Sp. z o. o. informuje, że w związku z częstymi awariami na Oczyszczalni Ścieków, spowodowanymi odbiorem zanieczyszczonych nieczystości ciekłych z zbiorników bezodpływowych, zawierających różnego rodzaju tekstylia, chusteczki nawilżone dla dzieci oraz inne higieniczne środki, które nie ulegają rozpuszczeniu pod wpływem cieczy, powodując uszkodzenia pompy, poprzez ich obklejenie.

W przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń w ścieku (tekstyliami i innymi produktami), koszty napraw urządzeń poniesie zamawiający usługę wywozu.

Powstałe awarie na zbiorniku zrzutowym oczyszczalni powodują wydłużenie okresu oczekiwania na wywóz nieczystości ciekłych, za które Spółka przeprasza.