Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu Sp. z o.o. informuje, że w miejscowości Umieszcz dnia 16.09.2021 w godzinach od 8.30 do 11.00 nastąpi przerwa w dostawie wody. Za utrudnienia przepraszamy.

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu Sp. z o.o. informuje, że w miejscowości Tarnowiec dnia 09.09.2021 w godzinach od 9.00 do 10.00 nastąpi przerwa w dostawie wody. Za utrudnienia przepraszamy.

Nabór na stanowisko głównego księgowego

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu Nabór na stanowisko głównego księgowego.

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu Sp. z o.o. informuje że w dniu 02.07.2021 r. w miejscowości Umieszcz w od godziny 12.00 nastąpi przerwa w dostawie wody spowodowana awarią.

GPGK w Tarnowcu informuje, że w związku z niskim stanem wód na ujęciu wody, prosimy mieszkańców o racjonalne korzystanie z wody. Zabrania się pobierania wody z ujęć wodociągowych do celów innych niż bytowe.

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu informuje że w dniu 20.05.2021 w miejscowości Umieszcz w godzinach od 9.30 do 11.00 nastąpi przerwa w dostawie wody.

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu informuje że w dniu 20.05.2021 w miejscowości Tarnowiec w godzinach od 8.00 do 13.00 nastąpi przerwa w dostawie wody.

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu informuje że w dniu 12.05.2021 w miejscowości Umieszcz w godzinach od 8.00 do 14.00 nastąpi przerwa w dostawie wody.

Za utrudnienia przepraszamy.

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu Nabór na stanowisko głównego księgowego.

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu informuje że w dniu 28.04.2021 w miejscowości Tarnowiec w godzinach od 8.00 do 12.00 nastąpi przerwa w dostawie wody.

Podkategorie