Mając na uwadze zbliżającą się zimę i pogarszające się warunki atmosferyczne, w trosce o  zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców naszej gminy, zwracamy się z prośbą o zwrócenie uwagi na osoby bezdomne, samotne, starsze i niepełnosprawne, które w okresie zimy pozbawione są należytego ogrzewania i pozostają w trudnej sytuacji życiowej.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowcu  informuje, że Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków w ramach programu resortowego” Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowcu informuje, że Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków w ramach programu resortowego "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Wnioski o wypłatę dodatku z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowcu do dnia 30 listopada br. Przyjmuje wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła. Wnioski można składać w tymczasowej siedzibie GOPS w Domu Ludowym w Umieszczu.

Wniosek o dodatek węglowy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowcu od dnia 17 sierpnia br. Przyjmuje wnioski na dodatek węglowy. Wnioski można składać w tymczasowej siedzibie GOPS w Domu Ludowym w Umieszczu.

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Prawo zabrania stosowania przemocy i krzywdzenia swoich bliskich. Jeżeli Ty lub ktoś z Twoich bliskich  jest ofiarą przemocy ze strony osoby najbliższej, nie wstydź się prosić o pomoc. Prawo stoi po Twojej stronie.

Wieloletni Rządowy Program "Posiłek w Szkole i w Domu na Lata 2019-2023

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem niepełnosprawnym oraz osobą niepełnosprawną ze znacznym stopniem niepełnosprawności zamieszkałych na terenie Gminy Tarnowiec

Opieka wytchnieniowa

Program "Opieka wytchnieniowa" finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Dodatek osłonowy

Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek do 31 października 2022 roku. Wypłata dodatków będzie realizowana w 2022 r. w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia.