Deklaracja dostępności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowcu zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Nie wszystkie zamieszczone na stronie filmy posiadają napisy dla osób głuchych.
Zamieszczone na stronie aktualności w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo
w całości gdyż były skanowane.
Zamieszczone na stronie aktualności w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo całości gdyż zostały przesłane przez podmiot zewnętrzny.
Nie wszystkie elementy nietekstowe umieszczone na stronie posiadają szczegółowy opis.

Ułatwienia na stronie podmiotowej

Strona podmiotowa posiada następujące ułatwienia:

  • podwyższony kontrast
  • możliwość powiększania wielkości liter na stronie
  • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Robert Tuleja. Adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc pod numer telefonu 13 42 555 02. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytania niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu jest niemożliwe podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym kiedy realizacja będzie możliwa. Przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku gdy pomiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji można złożyć skargę na takie działanie .
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowcu mieści się w budynku Urzędu Gminy.
Wejście do budynku nie jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych /brak podjazdu/.
Nad wejściem do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo dla osób niewidomych i słabowidzących.
Na wprost wejścia znajduje się tablica informacyjna UG .
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Drzwi wyposażone są w dzwonek.

Dostępność informacyjno - komunikacyjna

Klient może komunikować się z pracownikami Ośrodka przez e-mail, nie ma możliwości zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje. W budynku preferowana jest obsługa alternatywna poprzez wyjście pracowników na zewnątrz do klienta.