Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowcu  informuje, że Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków w ramach programu resortowego” Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Treść programu wraz z załącznikami dostępna jest pod adresem:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1416,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2023

Termin przyjmowania wstępnych zgłoszeń do Programu w tutejszym Ośrodku upływa dnia 7 listopada 2022 roku.

Szczegółowe informacje o Programie można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnowcu lub pod numerem telefonu 13 4255502.

UWAGA: Powyższa informacja ma posłużyć wyłącznie do ustalenia wielkości ewentualnego zapotrzebowania na usługę asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, nie jest ona ogłoszeniem o naborze wniosków.