Zakład Budżetowy Gospodarku Komunalnej ogłasza przetarg nieograniczony na usługę: Przyjęcie odpadów komunalnych.

Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej ogłasza przetarg "Przyjęcie odpadów komunalnych"

Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej ogłasza przetarg "Dostawa oleju napędowego i benzyny dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu"

Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej ogłasza przetarg "Przyjęcie odpadów komunalnych niesegregowanych i segregowanych przeznaczonych do odzysku"

Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu ogłasz Przetarg nieograniczony na leasing operacyjny z opcją wykupu samochodu z homologacją ciężarową z zabudową specjalistyczną do zbierania i wywozu odpadów komunalnych.