Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Tarnowiec 143, 38-204 Tarnowiec
ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO
którego przedmiotem jest remont:
„Docieplenie dachu budynku Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu”