Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: Wyłonienie Wykonawców robót w ramach Projektu "Budowa, rozbudowa i przebudowa ujęcia wody, stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej na obszarze Gminy Tarnowiec" Część I "Budowa sieci wodociągowej - odcinek łączący miejscowości Umieszcz i Tarnowiec" Część II "Budowa dwóch nowych ujęć wody w Tarnowcu (Kwiatkowiska) oraz w Czełuśnicy".