Prezes  Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej  w Tarnowcu Sp. z o.o. po raz kolejny zwraca się z prośbą skierowaną do mieszkańców gminy Tarnowiec, którzy korzystają z wodociągu gminnego o oszczędzanie zasobów wodnych i wstrzymanie się od podlewania tuneli foliowych, ogródków przydomowych, działkowych, terenów zielonych oraz basenów  kąpielowych.

Nieprzestrzeganie zakazu skutkować będzie koniecznością okresowych ograniczeń w dostawie wody.