W związku z niskim poziomem wód gruntowych spowodowanych brakiem opadów atmosferycznych oraz dużym prawdopodobieństwem wystąpienia zjawisk suszy.

Prezes  GPGK w Tarnowcu Sp. z o.o. zwraca się z uprzejmą prośbą skierowaną do mieszkańców gminy Tarnowiec, którzy korzystają z wodociągu gminnego o oszczędzanie zasobów wodnych i wstrzymanie się od podlewania tuneli foliowych ogródków przydomowych, działkowych, terenów zielonych oraz basenów  kąpielowych.

Nieprzestrzeganie zakazu skutkować będzie koniecznością okresowych ograniczeń w dostawie wody.