W związku z COVID-19 Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu prosi mieszkańców Gminy Tarnowiec o podanie stanu liczników poboru wody i ścieków kanalizacyjnych za IV kwartał 2021 r. dzwoniąc pod numer 134255551 lub 134255550

Ponadto w budynku GPGK w Tarnowcu będzie umieszczona skrzynka , gdzie można również zostawić w/w informację.

 

Z poważaniem
Prezes
Zbigniew Koza