OGŁOSZENIE

W związku z epidemią Koronawirusa Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu Sp. z o. o. zwraca się z prośbą do mieszkańców posiadających liczniki na sieci wodociągowo-kanalizacyjnej o pilne przekazywanie rzeczywistych odczytów liczników do dnia 24.03.2021 r. w celu wystawienia faktury za I kwartał 2021 r.

Kontakt telefoniczny w celu przekazania informacji z poszczególnych miejscowości:
Dobrucowa, Sądkowa - 602-215-744
Tarnowiec, Umieszcz - 783-960-700
Roztoki, Sądkowa - 604-840-969
w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00

Dane również można przekazywać w siedzibie GPGK w Tarnowcu osobiście z zapisanym na kartce nazwiskiem, imieniem, numerem domu i stanem licznika lub telefonicznie pod numerem telefonu 13 42 555 03.

Prosimy o pilne i terminowe przekazanie informacji.

Działania podejmowane przez Spółkę służą zachowaniu bezpieczeństwa zdrowotnego wszystkich mieszkańców.

Z poważaniem
Prezes Zarządu GPGK w Tarnowcu Sp. z o. o.
Zbigniew Koza