Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg na wyłonienie Wykonawców robót w ramach Projektu "Budowa, rozbudowa i przebudowa ujęcia wody, stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej na obszarze Gminy Tarnowiec" i "Budowa dwóch nowych ujęć wody w Tarnowcu (Kwiatkowiska) oraz w Czeluśnicy"