Zakład Budżetowy Gospodarku Komunalnej ogłasza przetarg nieograniczony na usługę: Dostawa oleju napędowego i benzyny.