Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu informuje mieszkańców gminy Tarnowiec o zimowym utrzymania dróg powiatowych oraz gminnych.

Zmiana terminu wywozu odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych na okres 01.08.2014r. do  30.10.2014r.

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu Spółka z o. o. informuje, że w miesiącu wrześniu w dniach od 23.09.2013 do 26.09.2013 zgodnie z harmonogramem wywozu odpadów komunalnych będą odbierane również elektrośmieci, wielkogabaryty oraz opony.

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu Spółka z o. o. informuje, że odpady komunalne proszę wystawiać wg harmonogramu najpóźniej do godziny 7:00

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu Spółka z ograniczona odpowiedzialnością zwraca się z uprzejmą prośbą do mieszkańców wsi Tarnowiec, Dobrucowa, Sądkowa, Rotoki, Umieszcz o oszczędzanie wody z powodu suszy. Jednakże zabrania się używania wody do innych celów niż socjalno bytowych.

Od 1 lipca 2013 roku odpady komunalne wytwarzane na terenie Gminy Tarnowiec będą odwożone do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Krośnie.

W związku z licznymi pytaniami mieszkańców, Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu sp. z o.o informuje, że dotychczasowa działalność w zakresie prowadzenia gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Tarnowiec prowadzona była na podstawie przeprowadzonego w 2002 roku referendum...

Dyrektor Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu informuje, że w wyniku naboru na zastępstwo głównego księgowego zgłosił się jeden kandydat i spełnił wymagane kryteria, została nią Pani Edyta Acela-Czapeczka

Zakład budżetowy gospodarki komunalnej w Tarnowcu informuje mieszkańców gminy Tarnowiec, że w okresie zimowym 2012/2013 zadanie w zakresie utrzymania zimowego dróg powiatowych oraz gminnych na terenie Gminy Tarnowiec będzie wykonywał w/w zakład.

Dyrektor Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu ogłasza nabór na stanowisko głównego księgowego - umowa na zastępstwo w wymiarze pełnego etatu

Podkategorie