GPGK w Tarnowcu informuje, że w związku z niskim stanem wód na ujęciu wody, prosimy mieszkańców o racjonalne korzystanie z wody. Zabrania się pobierania wody z ujęć wodociągowych do celów innych niż bytowe.