Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu

zaprasza do udziału

w wycieczce do parku linowego w Tarnowie,

która odbędzie się 3 sierpnia 2011 tj. środa.

Wyjazd z parkingu koło kościoła o godz. 9:00

Uczestnicy wyjazdu zobowiązani są przedłożyć opiekunom zgody rodziców.
Zgłoszenia (proszę podać adres zamieszkania i pesel uczestnika) i informacje
pod nr telefonu 694 166 667 lub 668 340 083 do dnia 29.07.2011.
 Uwaga ilość miejsc jest ograniczona dlatego będzie się liczyć kolejność zgłoszeń uczestników. Koszty wyjazdu to bilet wstępu 18 zł, organizator zapewnia transport.
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu ze względu na warunki pogodowe.