Zgodnie z coroczną tradycją z okazji przesilenia letniego, w sobotę 29 czerwca w Dobrucowej odbyły się obchody Nocy Świętojańskiej – Wianki.
Na tę wyjątkową uroczystość przybyło wielu gości: m.in.: Wójt Gminy Tarnowiec Jan Czubik, Przewodniczący Rady Jarosław Pękala, Skarbnik Gminy Agata Augustyn, Dyrektor Banku Piotr Wietecha, Sołtys wsi Jarosław Lula, Przewodnicząca Regionalnej Rady KGW, Irena Soboń, oraz Przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich terenu Gminy Tarnowiec.

Dostojnych gości przywitała Pani Monika Polak, Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich z Dobrucowej, życząc im udanej zabawy.
O część artystyczną wieczoru zadbały lokalne zespoły: Zespół Tarnina, który przygotował montaż – słowno muzyczny, nawiązujący do obrzędów i tradycji Nocy Świętojańskiej, Zespół śpiewaczy Dworzanie z Łubna oraz Kapela Tarnowcoki.

Corocznie, podczas obchodów Nocy Świętojańskiej, organizowany jest Konkurs na Najładniejszy Wianek. Nim jednak wianki popłynęły, by wróżyć przyszłość i rozwiewać miłosne rozterki, jury w składzie: P. Marta Kapała, P. Agata Augustyn, P.Piotr Wietech, P. Henryk Koerner oceniło i przyznało nagrody autorom najokazalszych rękodzieł:

  • Miejsce pierwsze otrzymało Koło Gospodyń Wiejskich z Łubna
  • Miejsce drugie Koło Gospodyń Wiejskich z Potakówki
  • Miejsce trzecie Koło Gospodyń Wiejskich z Gąsówki

Każde Koło otrzymało dyplom oraz upominki.

Najważniejszym punktem wieczoru był uroczysty pochód nad rzekę oraz puszczanie wianków do wody. Barwny korowód poprowadziła Kapela Tarnowcoki.
Piękny słoneczny wieczór zakończyła zabawa taneczna.

 

DSC02826.JPGDSC02732.JPGDSC02853.JPGDSC02750.JPGDSC02841.JPGDSC02859.JPGDSC02698.JPGDSC02896.JPGDSC02833.JPGDSC02846.JPGDSC02714.JPGDSC02879.JPGDSC02795.JPGDSC02878.JPGDSC02721.JPGDSC02863.JPGDSC02901.JPGDSC02763.JPGDSC02862.JPGDSC02890.JPGDSC02903.JPGDSC02831.JPGDSC02694.JPGDSC02707.JPGDSC02893.JPGDSC02733.JPGDSC02837.JPGDSC02697.JPGDSC02702.JPGDSC02800.JPGDSC02720.JPGDSC02829.JPGDSC02766.JPGDSC02830.JPGDSC02700.JPGDSC02778.JPGDSC02852.JPGDSC02770.JPGDSC02753.JPGDSC02777.JPGDSC02854.JPGDSC02899.JPGDSC02797.JPGDSC02760.JPGDSC02827.JPGDSC02856.JPGDSC02849.JPGDSC02882.JPGDSC02916.JPGDSC02911.JPGDSC02728.JPGDSC02900.JPGDSC02839.JPGDSC02740.JPGDSC02838.JPGDSC02719.JPGDSC02848.JPGDSC02701.JPGDSC02915.JPGDSC02723.JPGDSC02775.JPGDSC02731.JPGDSC02713.JPGDSC02908.JPGDSC02851.JPGDSC02905.JPGDSC02844.JPGDSC02752.JPGDSC02722.JPGDSC02696.JPGDSC02855.JPGDSC02861.JPGDSC02704.JPGDSC02699.JPGDSC02774.JPGDSC02912.JPGDSC02726.JPGDSC02918.JPGDSC02787.JPGDSC02822.JPGDSC02895.JPGDSC02799.JPGDSC02749.JPGDSC02914.JPGDSC02735.JPGDSC02883.JPGDSC02755.JPGDSC02746.JPGDSC02889.JPGDSC02876.JPGDSC02845.JPGDSC02736.JPGDSC02869.JPGDSC02874.JPGDSC02738.JPGDSC02705.JPGDSC02897.JPGDSC02757.JPGDSC02703.JPGDSC02783.JPGDSC02744.JPGDSC02764.JPGDSC02836.JPGDSC02741.JPGDSC02792.JPGDSC02695.JPG