Jak co roku w naszej miejscowości odbył się Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”, przygotowany przez Zespół Szkół Publicznych, Ochotniczą i Państwową Straż Pożarną oraz GOK w Tarnowcu. 12 marca 2014 roku przeprowadzono eliminacje gminne, w których uczestniczyło 15 uczniów z 7 szkół tj. Szkoły Podstawowej z Łajsc, Łubna Szlacheckiego, Tarnowca, Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Nowego Glinika, Wrocanki, oraz Gimnazjum z Łubna Szlacheckiego i Tarnowca.

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” ma na celu popularyzację przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym oraz wiedzy na temat techniki pożarniczej.

Przybyłych uczniów, ich opiekunów i organizatorów powitał brygadier Wacław Pasterczyk PSP w Jaśle. Uczniowie, podzieleni na dwie grupy wiekowe (szkoła podstawowa, gimnazjum) wysłuchali objaśnień regulaminu i przebiegu turnieju przez przewodniczącego jury.

Niebawem wszyscy uczniowie zabrali się do rozwiązywania testów wiadomości dotyczących różnych dziedzin działalności straży pożarnych. Oprócz pytań dotyczących historii straży, jej wyposażenia, przepisów dotyczących działalności straży, były także pytania z zasad udzielania pierwszej pomocy, znajomości statutu OSP itp.

Po napisaniu testu uczestnicy turnieju wraz z opiekunami udali się do remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnowcu, gdzie czekał na nich druh Aleksander Radoń, który prezentował sprzęt ratowniczo - gaśniczy. Przeprowadził również krótkie szkolenie na temat postępowania podczas akcji ratowniczych i systemów powiadamiania w razie zagrożenia. Po prezentacji nastąpiło ogłoszenie wyników części pisemnej. Uczniowie z najlepszymi wynikami z części pisemnej przystąpili do ustnych rozgrywek finałowych.

W wyniku rozgrywek finałowych kolejność zajętych miejsc przedstawia się następująco:

{jb_bluebox}I grupa wiekowa - (szkoły podstawowe)

I miejsce Mateusz Białek – SP Łajscach
II miejsce Krzysztof Sysoł – SP Łajscach
III miejsce Krystian Wierdak – NSP we Wrocance
IV miejsce Jakub Wiatr – NSP w Nowym Gliniku{/jb_bluebox} {jb_greenbox}II grupa wiekowa - (gimnazja)

I miejsce Przemysław Sysoł – Gimnazjum w Łubnie Szlacheckim
II miejsce Michał Szufnarowski – Gimnazjum w Tarnowcu
III miejsce Adrianna Syrek – Gimnazjum w Łubnie Szlacheckim{/jb_greenbox} {jb_redbox}W eliminacjach powiatowych Gminę Tarnowiec będą prezentowali następujący uczniowie:

I grupa wiekowa - Mateusz Białek – SP Łajscach
II grupa wiekowa - Przemysław Sysoł – Gimnazjum w Łubnie Szlacheckim

Są to uczniowie, którzy w swych grupach zajęli I miejsce.{/jb_redbox}

Pan Piotr Sikora, z-ca Wójta Gminy Tarnowiec, podziękował i pogratulował wszystkim uczestnikom konkursu. Zwycięzcom wręczył dyplomy oraz nagrody. Zwrócił uwagę na wysoki poziom wiedzy uczestników. Następnie Pan Wójt złożył podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji i przebiegu Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

DSC07223.JPGDSC07205.JPGDSC07206.JPGDSC07197.JPGDSC07239.JPGDSC07230.JPGDSC07264.JPGDSC07202.JPGDSC07252.JPGDSC07201.JPGDSC07236.JPGDSC07196.JPGDSC07271.JPGDSC07248.JPGDSC07218.JPGDSC07247.JPGDSC07191.JPGDSC07194.JPGDSC07211.JPGDSC07203.JPGDSC07235.JPGDSC07244.JPGDSC07241.JPGDSC07195.JPGDSC07198.JPGDSC07249.JPGDSC07216.JPGDSC07219.JPGDSC07254.JPGDSC07250.JPGDSC07207.JPGDSC07209.JPGDSC07212.JPGDSC07233.JPGDSC07262.JPG