Informacja! 14 grudnia br. (piątek) nie odbędą się sportowe zajęcia pozalekcyjne na hali ZSP w Tarnowcu. W pozostałe dni zajęcia odbywać się będą bez zmian.